El plany en les literatures clàssiques i la seua recepció

Jornades científiques. València, 6 i 7 d’octubre de 2022

 

El Grup d’Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques (GIRLC) convoca una trobada científica interdisciplinar que té com a tema central l’anàlisi del motiu del plany a les literatures grega i llatina i la seua recepció. Els objectius previstos són, d’una banda, mostrar la recerca duta a terme pel grup en el camp que li és propi, el de la recepció de les literatures llatina i grega a les diferents literatures posteriors, i, de l’altra, animar un procés d’investigació obert, apte per conjuminar la formació i els esforços d’especialistes provinents de camps diferents.

Enguany, pretenem aplegar propostes d’estudi al voltant del tractament del plany en qualsevol de les seues manifestacions en tot gènere literari —el dol, l’elegia, la consolació, etc.— a la literatura de les tradicions clàssiques i llur recepció. Es valorarà tota aquella proposta que s’ajuste al tema central de les jornades, tant si l’eix central de la mateixa es concentra només en una sola obra, autor o gènere, com si es proposa un enfocament multidisciplinar o comparatiu, tot estudiant, per exemple, la presència d’un motiu concret en diferents gèneres o literatures.

Programa definitiu: Programa – GIRLC 2022

Descarregar CFP: GIRLC 2022 – val

 

Informació:

Les Jornades se celebraran a la Sala de Mapes del Departament de Filologia Clàssica de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (7è pis) de la Universitat de València.

L’assistència és lliure i gratuïta fins a completar l’aforament.

Si es desitja obtenir un certificat d’assistència, caldrà inscriure’s el dia 6 d’octubre (de 9:00 a 9:30) a la taula d’inscripcions i abonar les taxes d’inscripció (inclouen l’esmorzar dels dos dies).

 

Las Jornadas se celebraran en la Sala de Mapas del Departamento de Filología Clásica de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (7º piso) de la Universitat de València.

La asistencia es libre y gratuita hasta completar aforo.

Si se desea obtener un certificado de asistencia, será necesario inscribirse el día 6 de octubre (de 9:00 a 9:30) en la mesa de inscripciones i abonas las tasas de inscripción (incluyen el desayuno de los dos días).

 

***

 

El lamento en las literatura clásicas y su recepción

Jornadas científicas. València, 6 y 7 de octubre de 2022

 

El Grup d’Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques (GIRLC) convoca un encuentro científico interdisciplinar que tiene como tema central el análisis del lamento en las literaturas griega y latina y su recepción. Los objetivos previstos son, por un lado, mostrar la investigación llevada a término por el grupo en su propio campo de estudio, el de la recepción de las literaturas latina y griega en las diferentes literaturas posteriores, y por otro, animar un proceso de investigación abierto, apto para conjugar la formación y los esfuerzos de especialistas de diferentes campos y especialidades.

En esta edición, pretendemos recoger propuestas de estudio acerca del tratamiento del lamento en cualquier de sus manifestaciones en todo género literario —el duelo, la elegía, la consolación, etc.— en la literatura de las tradiciones clásicas y su recepción. Se valorarán aquellas propuestas que se ajusten al tema central de las jornadas, tanto si el eje central de estas se concentra solo en una obra, autor o género, como si se propone un enfoque multidisciplinar o comparativo, estudiando, por ejemplo, la presencia de un motivo concreto en diferentes géneros o literaturas.

Programa definitivo: Programa – GIRLC 2022

Descargar CFP: GIRLC 2022 – cast

 

***

 

Lament in Classical Literature and Its Reception

International Conference. Valencia, October 6-7 2022

 

The Group of Research on the Reception of Classical Literature (GIRLC in Catalan) organises an international interdisciplinary conference whose main topic analyses the treatment and presence of lament in both Greek and Latin literature and its reception. The main goals are, on one hand, to show the results of the research group in its own field of studies, namely the reception of both Latin and Greek literature, and, on the other, to create an open exchange of ideas and research in order to establish a connection among scholars from different fields and academic milieus.

To do so, we will accept proposals on the presence of lament in any of its manifestations in every literary genre —mourning, elegy, consolation, etc.—  in both Greek and Latin literature and its reception. Any proposal related to the main topic of this conference will be reviewed. Communications could be focused on a single work, author or genre or present a multidisciplinary or comparative approach, by studying, i.e., the presence of a precise motif on different genres or literatures.

Conference programme: Programa – GIRLC 2022

Download CFP: GIRLC 2022 – ang

.